Rezerwacja

Wczytuję kalendarz...
 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać w następujący sposób:
  • telefonicznie pod numerem +48  510 842 100
  • drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczna ( adres e-mail: [email protected])
 2. Po dokonaniu rezerwacji apartamentu droga e-mailową klient otrzyma na swoja skrzynkę pocztowa informacje o dokonanej rezerwacji (miejsce czas, cena rezerwacji wysokość opłaty za wynajem, sposób płatności) z prośbą o potwierdzenie.
 3. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, podane w informacji o rezerwacji.
 4. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 2 dni klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy opłatę rezerwacyjną w wysokości 25% opłaty za wynajem apartamentu. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji. Oplata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
 5. Rachunek bankowy do wpłaty opłaty rezerwacyjnej:
  Grażyna Durkiewicz  70-896 ZALOM ul.Lubczynska 7B :
  PKO BP 36 1020 1013 0000 0802 0295 3479
 6. Pozostała  cześć opłaty za pobyt w apartamencie (75%) płatna gotówką w dniu przyjazdu.

ZMIANA ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA
Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie ,gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie.

ZMIANA  ORAZ  ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ WŁASCICIELA
Zmiana rezerwacji przez właściciela jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie  świadczenia ze strony właściciela. Przez silę wyższą rozumie się : kataklizmy przyrody, strajki, wojny oraz pozbawienie przez dostawce prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Właściciel ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjna.

Serdecznie zapraszamy do naszego nowoczesnego, wygodnego apartamentu mieszczącego się w centrum Międzyzdrojów