Regulamin pobytu

  1. Pobyt w apartamencie zaczyna się od godz. 14.00 w pierwszym dniu rezerwowanego terminu. Klient dokonuje odbioru apartamentu od właściciela o ustalonej przez strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość.
  2. Na zabezpieczenie ewentualnych szkód Właściciel ma prawo pobrać od Klienta kaucje w wysokości 300 zł w czasie dokonywania odbioru apartamentu przez Klienta. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta w momencie zdania kluczy do apartamentu. O ile sprawdzenie apartamentu w obecności najemcy okaże się niemożliwe właściciel zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w ciągu max 3 dni od wyjazdu najemcy i zwrot kaucji przelewem bankowym na konto najemcy max w ciągu 10 dni od daty wyjazdu.
  3. Zakończenie pobytu następuje o godz. 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz . 10.00 lub innej ustalonej Klient jest zobowiązany zwrócić klucze właścicielowi.
  4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOZ obiektu. W godz. Od 22.00 do 6.00 zabronione s a wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
  5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
  6. Palenie w apartamencie jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony oplata w wysokości pobranej kaucji-300zł stanowiąca równowartość kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
  7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia ,zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranna piecze nad kluczem.
  8. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie.
  9. Klient i osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia właścicielowi ich czasowego zameldowania w apartamencie.
  10. W trakcie pobytu w apartamencie klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i zadania pod numer telefonu właściciela.

Serdecznie zapraszamy do naszego nowoczesnego, wygodnego apartamentu mieszczącego się w centrum Międzyzdrojów